Reports

This page serves as a repository for reports generated from Lower Mekong Initiative programs and partners. 

Recent Reports

Mekong River Wetness Anomalies in the 2019 Monsoon Season: Detailed analysis of monthly wetness index from May to Oct. 2019

April 19, 2020

Report by Alan Basist from Eyes on Earth, Inc., and Claude Williams from Global Environmental Satellite Applications, Inc.

Monitoring the Quantity of Water Flowing through the Upper Mekong Basin Under Natural (Unimpeded) Conditions

April 10, 2020

Report by Alan Basist from Eyes on Earth, Inc., and Claude Williams from Global Environmental Satellite Applications, Inc.

ค่าความผิดปกติของความชื้นในแม่น้ำโขงช่วงฤดูมรสุมปี 2562

การวิเคราะห์โดยละเอียดว่าด้วยดัชนีค่าความชื้นรายเดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2562

(Thai translation of: Mekong River Wetness Anomalies in the 2019 Monsoon Season: Detailed analysis of monthly wetness index from May to Oct. 2019)

19 เมษายน 2563

อลัน แบซิสต์

Eyes on Earth, Inc.

และ

คล็อด วิลเลียมส์

Global Environmental Satellite Applications, Inc.

หลักฐานชิ้นใหม่

จีนปิดก๊อกลำน้ำโขงอย่างไร

(Thai translation of: New Evience: How China Turned Off the Tap on the Mekong River)

13 เมษายน 2563 

โดย ไบรอัน ไอเลอร์ (ผู้เขียนหลัก) เรแกน ควาน (แผนภาพข้อมูล) คอร์ตนีย์ เวเทอร์บี (ผู้เขียนร่วม)

การติดตามปริมาณการไหลของน้ำ

ผ่านลุ่มน้ำโขงตอนบน

ภายใต้สภาพทางธรรมชาติ

(โดยไร้การกีดขวาง)

(Thai translation of: Monitoring the Quantity of Water Flowing through the Upper Mekong Basin Under Natural (Unimpeded) Conditions)

10 เมษายน 2563

อลัน แบซิสต์

Eyes on Earth, Inc.

และ

คล็อด วิลเลียมส์

Global Environmental Satellite Applications, Inc.

Sự bất thường về độ ẩm của sông Mê Kông trong mùa mưa 2019: Phân tích chi tiết chỉ số độ ẩm hàng tháng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019

(Vietnamese translation of: Mekong River Wetness Anomalies in the 2019 Monsoon Season: Detailed analysis of monthly wetness index from May to Oct. 2019)

19 tháng 4 năm 2020

Alan Basist, Eyes on Earth, Inc., 

Claude Williams, Global Environmental Satellite Applications, Inc.

သဘာဝအတိုင်း (အတားအဆီးမရှိ) အခြေအနေတွင်

အထက်မဲခေါင် မြစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်

စီးဆင်းသောရေပမာဏကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း

(Burmese translation of: Monitoring the Quantity of Water Flowing through the Upper Mekong Basin Under Natural (Unimpeded) Conditions)

အလန်ဘေစစ်နှင့်ကလော့ဒ်ဝီလျံ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီ ၁၀ ရက်

BẰNG CHỨNG MỚI

Trung Quốc đã chặn dòng nước sông Mê Kông như thế nào

(Vietnamese translation of: New Evience: How China Turned Off the Tap on the Mekong River)

13 tháng 4 năm 2020

Tác giả: Brian Eyler Lead Author ·  Đồ họa: Regan Kwan Data Visualization · Đồng tác giả:  Courtney Weatherby

GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC THƯỢNG NGUỒN SÔNG MÊ KÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN (KHÔNG BỊ CHẶN)

(Vietnamese translation of: Monitoring the Quantity of Water Flowing through the Upper Mekong Basin Under Natural (Unimpeded) Conditions)

10 tháng 4 năm 2020

Alan Basist, Eyes on Earth, Inc., 

Claude Williams, Global Environmental Satellite Applications, Inc.

မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းအောက်ပိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အကောင်အထည်ဖော်သူများ

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

(Burmese translation of: LMI Implementers Workshop Report)

၂၀၁၉

ဟနွိုင်း၊ ဗီယက်နမ်

ဒီဇင်ဘာ ၁၉

2019 Mekong Research Symposium Report

December 16-18, 2019

Report by Pact

2019 LMI Implementers Workshop Report

December 19, 2019

Report by Pact

Mekong Water Data Experts Meeting Report

April 3-4, 2019

Report by Pact

Water Data Round Table Meeting Report

May 2, 2018

Report by Pact

©2020 by Mekong Water